Actors with Irish Wanted for a Short Film in Galway City

Loosely based on Persuasion by Jane Austen, Áitiú agus Ionracas is a retelling of that novel set in modern-day Ireland.  Áine has spent her adult life taking care of her invalid mother, whose recent death has meant Áine finally gets to start her own life in earnest.  When she was a teenager, she was in love with another girl, but she let her go to start a new life in the US, on the advice of her brother, for several reasons which seemed to make sense at the time.

At the start of the film, Áine is about to start a new job as assistant to the artistic director of a local theatre, when she finds out that Freddie, the love of her life, has moved back from America.  On the first day of her new job, she meets another new employee, a stage manager recently returned from the US …

This is a student film, for the MA (Cleachtas Gairmiúil sna Meáin) in University of Galway.  The film will probably also be entered into festivals.  Seán Breathnach, director of the feature film Foscadh, is mentoring this film’s director.  Unfortunately there is no pay, but you will get a copy of the finished film for your showreel.  The filming will take place in a couple of locations in Galway City, including the Taibhdhearc, the national theatre for the Irish language.

There is a lot of interest in Irish language films at the moment, both in Ireland and internationally, and this is a chance to be part of this movement.  You don’t need to be 100% fluent – the crew will be working through English – you just need to be able to say your own lines fluently and understand the other actors’ line and the story of the film.

If you would like to be considered for one of the roles, please email the director, Mary Tynan, at mttynan@hotmail.com with your CV and headshot (small file please – if there’s a photo on your CV that’s fine) and a link to your showreel if you have one.

DATES

12, 13 & 14 February in Galway City

FOIREANN AISTEOIRÍ

Freddie
Playing Age: 35 – 50
Middle-aged woman, lesbian, stage manager
This character kisses two other women in the film – the actor will need to be comfortable with this

Peadar
Playing Age: 40 – 60
Middle-aged man, Áine’s brother

Mairéad
Playing Age: 30 – 60
Woman, artistic director of the theatre

 

Ag Lorg Aisteoirí le Gaeilge le haghaidh Gearrscannáin i gCathair na Gaillimhe

Is athinsint ar Persuasion le Jane Austen é Áitiú agus Ionracas.  Chaith Áine a saol mar duine fásta go dtí seo ag tabhairt aire lena máthair easlán, a fuair bás le déanaí.  Anois tá deis ag Áine dul i gceann an tsaoil faoi dheireadh.  Nuair a bhí sí óg, bhí sí i ngrá le cailín, ach scar sí uirthi mar bhí deis ag an gcailín saol nua a thosú sna SA.  Rinne Áine é sin ar chomhairle a dearthair, mar gheall ar fáthanna éagsula a rinne ciall ag an am.

Ag tús an scannán, tá Aíne chun post nua, mar cuntóir don stiúrthóir ealaíne amharclainne áitiúla, agus faigheann sí amach go bhfuil Freddie, an cailín i gceist, tar éis bogadh ar ais ó Meiriceá.  Ar a céad lá sa phost nua, casann sí le fostaí nua eile – bainisteoir stáitse a bhog ar ais ó na SA le déanaí …

Scannán mic léinn atá ann, le haghaidh an MA (Cleachtas Gairmiúil sna Meáin) in Ollscoil na Gaillimhe.  Is dócha go gcuirfear an scannán isteach i bhféilte scannán freisin.  Is é Seán Breathnach, stiúrthóir an scannáin Foscadh, meantóir stiúrthóir an scannán seo.  Ar an drochuair níl aon pá i gceist, ach gheobhaidh tú cóip an scannáin críochnaithe le haghaidh do seóspól.  Beidh an scannánaíocht ar siúl i láithreacha éagsula i gCathair na Gaillimhe, an Taibhdhearc (an amharclann naisiúnta Gaeilge) san áireamh.

Tá spéis mór i scannáin Gaeilge faoi láthair, in Éirinn agus go hidirnáisiúnta, agus seo deis bheith páirteach leis an ghluaiseacht seo.  Ní gá duit bheith líofa 100% – beidh an criú ag obair trí Bhéarla – ach caithfidh tú bheith in ann do línte a labhairt go flúirseach, agus línte na daoine eile agus scéal an scannán a thuiscint chomh maith.

Má mhaith leat triail a dhéanamh le haghaidh ról éigin, seol rphost chuig an stiúrthóir, Mary Tynan, ar mttynan@hotmail.com le do CV agus grianghraf (beag – má tá ceann ar do CV sin ceart go leor) agus nasc do sheóspól má tá ceann agat.

DÁTÁI

12, 13 & 14 Feabhra 2023 i gCathair na Gaillimhe

FOIREANN AISTEOIRÍ

Freddie
Aois aisteoireachta: 35 – 50
Bean meánaosta, leispiach, bainisteoir stáitse
Pógann an carachtair seo beirt bhan eile sa scannán – caithfidh an aisteoir bheith compordach leis sin

Peadar
Aois aisteoireachta: 40 – 60
Fear meánaosta, deartháir Áine

Mairéad
Aois aisteoireachta: 30 – 60
Bean, stiúrthóir ealaíne na hamharclainne